Υπηρεσίες Συντάξεων

Κύριας & Επικουρικής Γήρατος, Αναπηρίας, Χηρείας

  • Καταμέτρηση Ενσήμων, Έρευνα, Μελέτη, Συμβουλευτική Πελατών
  • Γνωστοποίηση Προϋποθέσεων Σύνταξης
  • Ηλεκτρονικές Αιτήσεις
  • Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών
  • Υποβολή τους στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία και υπηρεσίες
  • Παρακολούθηση και ενημέρωση της πορείας του φακέλου μέχρι την έκδοση της σύνταξης

Διεκπεραίωση υποθέσεων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

ΜΑΡΝΗ 59, (4ος ΟΡΟΦΟΣ), Τ.Κ. 10437, ΑΘΗΝΑ
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε